Informaţii utile

Disciplinele  sunt organizate modular fiecare disciplină derulându-se pe parcursul a 28 de ore. Durata unui semestru este de 14 săptămâni. Într-o săptămână sunt programate trei zile de activitate didactică a câte trei ore pe zi (între orele 18-21), plus 5 ore în alte momente. Rezultă astfel 14 ore de activitate didactică săptămânală fiecărui modul revenindu-i echivalentul fondului de timp a două săptămâni.

Activităţile didactice vor fi programate prin intercalare. Modulele preponderent teoretice în care se realizează în principal expuneri vor avea programată activitatea pe parcursul unei perioade compacte de 2-4 săptămâni. Modulele cu caracter practic, sau cele care necesită lecturi vaste, vor fi eşalonate pe durata unui întreg semestru astfel încât să permită întâlniri succesive între cursanţi şi cadrele didactice.

Examinările se realizează la sfârsitul fiecărui modul acordându-se timpul necesar elaborării lucrărilor practice acolo unde este cazul. Sesiunea de reprogramare a examenelor permite studentilor sa dea din nou examenele atunci cand este necesar.

Susţinerea examenului se va realiza de maxim două ori pe an. Absentarea de la una din întâlniri nu dă dreptul unei programări suplimentare în afara momentelor stabilite iniţial.

Studiile de masterat se încheie prin susţinerea examenului de dizertaţie, a cărui promovare conduce la acordarea diplomei de Master, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Cursanţii vor formula cereri privitoare la tema dizertaţiei în decursul ultimului semestru de studii. Termenele de depunere a cererilor şi listele tematice orientative se stabilesc de către directorii programelor de masterat. Elaborarea dizertaţiei se face sub îndrumarea unui cadru didactic desemnat de către directorul de program.

Disertaţia şi susţinerea acesteia se apreciază cu note acordate de către fiecare membru al comisiei. Media minimă necesară pentru promovare este sase.

Despre SIMPRE

Fondat în 2004, programul de masterat profesional specializat în Sisteme informatice pentru managementul proceselor si resurselor economice răspunde nevoii actuale de formare a unor specialişti informatici familiarizati cu tehnologiile utilizate de marile companii.

Ca urmare a avansării rapide spre societatea infomaţională, multe din procesele economice trec printr-un rapid proces de informatizare existând la ora actuală un grad ridicat de informatizare a acestora, tendinţă care se va accentua foarte mult în viitorul apropiat prin investitii masive în clould computing, big data, social networks și cybersecurity.

Acest program de masterat din cadrul ASE Bucuresti se adresează în primul rând celor ce doresc să îşi însușească cele mai moderne tehnologii care stau la baza lumii informaţionale în context european şi global. Cursul este organizat după standarde europene durata fiind de 4 semestre.

În atingerea obiectivului urmărit se recurge la o abordare gradată şi echilibrată a problemelor teoretice şi practice, îmbinând în mod armonios aspectele teoretice cu cele practice. În acest sens programa este gândită astfel încât să asigure fundamentul teoretic pentru multitudinea problemelor de ordin practic. Ca proporţie, trei sferturi din materiile studiate sunt din zona informaticii, iar restul din domeniul economic şi social.

Beneficii

Avantajele programului de masterat sunt:

  • Oferirea unor cunoştinţe de înalt nivel international
  • Accentuarea aspectelor practice pe fundamentul unor baze teoretice solide
  • Dotare tehnică de ultimă ora. Implicarea unor persoane de înalta ţinută profesională şi intelectuală. In procesul de predare se folosesc tehnologii de la SAP, Oracle, Microsoft si alte companii
  • Materiale didactice de foarte bună calitate
  • Profesionalizarea cunoştintelor de limba engleză si germana.

Diplomele sunt recunoscute naţional prin Ministerul Educaţiei Naţionale.

Plan Invatamant SIMPRE