Informații pentru studenții actuali

Descărcare orar anul I
Descărcare orar anul al II-lea

Descărcare componență grupe anul I

Descărcare programare restanțe pentru anul I

Descărcare programare restanțe pentru anul al II-lea

Cojanu Violeta  – secretară anul I și anul al II-lea, Master S.I.M.P.R.E.

Telefon 021 319 19 00 sau 021 319 19 01, Interior 331, sala 2011

SIMPRE este un program acreditat de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învațământul Superior (ARACIS) înscrisa în Registrul European al Agențiilor de Asigurare a Calității Învățământului Superior (EQAR)