ÎNSCRIERI ÎN NOUL AN !!!

Dosarele pentru înscrierea în anul universitar 2016-2017 se pot depune în perioada 25-27 iulie 2016. Avem 75 de locuri disponibile din care 14 finanțate de la buget. Pentru detalii complete CLICK AICI

Procedura de admitere este în conformitate cu cerințele Academiei de Studii Economice (ASE) din București. Candidații se înscriu pe bază de dosar. La masteratul SIMPRE există în fiecare an un număr de locuri pentru care taxa este achitată de la bugetul de stat. Pentru aceste locuri se susține un examen pe baza biblografiei publicată pe situl www.csie.ase.ro . Pentru locurile a căror taxă de școlarizare este suportată de student, se organizează un concurs de dosare fără a fi necesară participarea la un examen.

Academia de Studii Economice din București este universitate de cercetare avansată și educație, conform OMECTS nr. 5262/2011, privind constatarea rezultatelor clasificării universităților, căreia Agenția Româna de Asigurarea Calității în Învațământul Superior (ARACIS) i-a conferit în anul 2013 calificativul Grad de încredere ridicat, ca urmare a evaluării instituționale, și are în structura sa programe de studii universitare de masterat acreditate de ARACIS, având dreptul să organizeze concurs de admitere pentru ramurile de știință: Științe economice și Științe administrative.

Citeste planul de invatamant 2015-2017 .

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați acest LINK.