Citeste planul de invatamant 2017-2019.

Disciplinele  sunt organizate modular fiecare disciplină derulându-se pe parcursul a 28 de ore. Durata unui semestru este de 14 săptămâni. Într-o săptămână sunt programate trei zile de activitate didactică a câte trei ore pe zi (între orele 18-21), plus 5 ore în alte momente. Rezultă astfel 14 ore de activitate didactică săptămânală fiecărui modul revenindu-i echivalentul fondului de timp a două săptămâni.

Activităţile didactice vor fi programate prin intercalare. Modulele preponderent teoretice în care se realizează în principal expuneri vor avea programată activitatea pe parcursul unei perioade compacte de 2-4 săptămâni. Modulele cu caracter practic, sau cele care necesită lecturi vaste, vor fi eşalonate pe durata unui întreg semestru astfel încât să permită întâlniri succesive între cursanţi şi cadrele didactice.

Examinările se realizează la sfârsitul fiecărui modul acordându-se timpul necesar elaborării lucrărilor practice acolo unde este cazul. Sesiunea de reprogramare a examenelor permite studentilor sa dea din nou examenele atunci cand este necesar.

Susţinerea examenului se va realiza de maxim două ori pe an. Absentarea de la una din întâlniri nu dă dreptul unei programări suplimentare în afara momentelor stabilite iniţial.

Studiile de masterat se încheie prin susţinerea examenului de dizertaţie, a cărui promovare conduce la acordarea diplomei de Master, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Cursanţii vor formula cereri privitoare la tema dizertaţiei în decursul ultimului semestru de studii. Termenele de depunere a cererilor şi listele tematice orientative se stabilesc de către directorii programelor de masterat. Elaborarea dizertaţiei se face sub îndrumarea unui cadru didactic desemnat de către directorul de program.

Dizertaţia şi susţinerea acesteia se apreciază cu note acordate de către fiecare membru al comisiei. Media minimă necesară pentru promovare este sase.